Paragraaf duurzaamheid

De plannen voor 2021 op het gebied van Duurzaamheid voerden we uit. We sloegen in 2021 een flinke slag. Alleen de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed stelden we nog niet op in 2021, maar schoven we door naar 2022. We kunnen dan gebruik maken van provinciale subsidiemogelijkheden hiervoor. We maakten in 2021 veel plannen die de basis vormen voor een verdere strategische uitvoering én er zijn door de Veerse samenleving mooie duurzame initiatieven opgeleverd.

We willen toe naar energieneutraal in 2050, dit betekent dat we evenveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. We wekken steeds meer duurzame (hernieuwbare) energie op in de gemeente Veere en de Co2 uitstoot gaat langzaamaan terug. Voor de evaluatie over 2021 kunnen we nog niet terugkijken naar cijfers over 2021, omdat die landelijk pas later beschikbaar komen. We kijken naar de meest recent beschikbare cijfers. We wekten in 2019 640 TJ hernieuwbare energie op. Dat is 36% van ons energieverbruik. Ons doel is 100% in 2050.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u naar het Memo Duurzame Energie dat bij de ingekomen stukken van de raad zat van februari 2022 en de Veerse cijfers op https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard

Een greep uit de gerealiseerde acties en projecten in 2021:

 • Nieuw Omgevingsprogramma Duurzaam Veere vastgesteld
 • Lening Duurzaam Langer Thuis (Duurzaaamheidsfonds) vastgesteld en start in 2022.
 • Regionale Energie Strategie Zeeland vastgesteld
 • Transitie Visie Warmte vastgesteld
 • Kaders voor het opwekken van zonne-energie op land vastgesteld en beleid in februari 2022
 • Onderzoek uitgevoerd naar potentie en impact van kleine windmolens;
 • Bezig met een Visie op openbaar laden en laadpalenplan
 • Ondersteunen en begeleiden diverse duurzame initiatieven en projecten in de gemeente Veere
 • Ondersteuning bij de oprichting van 2 postcoderoosprojecten (Veere en Oostkapelle)
 • We faciliteerden het Duurzaam Bouwloket waar inwoners terecht kunnen voor gratis en onafhankelijk advies https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Veere
 • Deelname aan provinciaal project Zon op Dak
 • We gaven uitvoering aan de Zeeuwse Reductie Regeling Energiebesparing (RRE) om inwoners te stimuleren duurzame maatregelen te treffen, meer dan 425 woning eigenaren uit Veere hebben hier gebruik van gemaakt
 • Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aangevraagd en subsidie toegekend van 114.000 euro.
 • Diverse communicatieberichten over verduurzamen en Steenbreek in digitale nieuwsbrief en op social media
 • Milieucontroles op de energiebesparingsplicht uitgevoerd
 • Deelname aan de landelijke actie Operatie Steenbreek
 • Opening vergroend schoolplein Basisschool De Magdalon in Veere
 • We voeren een actief Beleid voor Donker in kustzone en natura 2000 gebieden
 • Jaarlijkse deelname aan de Nacht van de Nacht, Warme Truiendag, Dag van de Duurzaamheid
 • Deelname aan Project het Groene Strand
 • Bijdrage aan Cursus Gastheer van het Landschap voor Veerse ondernemers
 • We faciliteerden natuur en milieueducatie via Terra Maris

Duurzaamheid en de energietransitie is een jarenopgave en we hebben ook de volgende jaren nog een grote uitdaging te gaan.