Paragraaf bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

D.9.01 We borgen de continuïteit en kwaliteit van onze interne en externe dienstverlening.

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal noodzakelijk.

G

Ondanks de extra uitdagingen die het coronatijdperk met zich meebrengt, is de continuïteit en kwaliteit van de interne en externe dienstverlening  voor zover afhankelijk van de bedrijfsvoering steeds gewaarborgd geweest.  

Wat gaan we hiervoor doen?

Overzicht inhuur

Gemeente Veere 2018 2019 2020 2021 2021
Berekening Inhuur-% tov loonkosten  Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting
Loonkosten medewerkers in dienst              11.300             12.085             13.685             14.751             15.209
Inhuur          
- Vanuit P3              768           1.112           1.113           1.330              664
- Overige, afdelingen               916           1.092              655           1.786              890
- Overige, projecten                   499                   405                   244                   281                      -  
Totale inhuur            2.183           2.609           2.012           3.396           1.554
Inhuur in % van de loonkosten  19,3% 21,6% 14,7% 23,0% 10,2%

Er is in 2021 meer ingehuurd dan in 2020. Dit komt onder andere door:

 

  • inzet van het coronateam;
  • inhuur t.b.v. parkeren;
  • inhuur waarnemend secretaris;
  • ondersteuning griffie;
  • inhuur wabo en vergunningverlening.

Prioriteiten

Er waren geen prioriteiten in relatie tot dit programma. 

Investeringen

Omschrijving investering Investeringsbedrag Realisatie Toelichting
Oplossen klimaatproblemen MFA Zoutelande 120.000 97.401 Investering afgerond
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's 9.680 0 Investering vindt plaats in 2022
Vervanging machines accommodatiebeheer conform machineplan 23.500 11.326 Investering loopt door in 2022