Uitgaven

4,23%

€ 3.206

x € 1.000
4,23% Complete

Inkomsten

51,18%

€ 38.743

x € 1.000
51,18% Complete

Saldo

59229404506,22%

€ 35.538

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

4,23%

€ 3.206

x € 1.000
4,23% Complete

Inkomsten

51,18%

€ 38.743

x € 1.000
51,18% Complete

Saldo

59229404506,22%

€ 35.538

x € 1.000

Begroting

38.743 Inkomsten (x € 1.000)
3.206 Uitgaven (x € 1.000)
35.538 Saldo (x € 1.000)
  • Overzicht algemene dekkingsmiddelen
  • Onvoorzien en overige baten en lasten
  • Vennootschapsbelasting
  • Mutaties reserves

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Cijferoverzicht

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Rekening 2020 Act begr 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Lokale heffingen 729 734 300 300 305 305
Saldo financieringsfunctie 260 94 15 4 93 17
Overige algemene dekkingsmiddelen 21 26 26 26 26 26
Subtotaal lasten 1.010 854 341 330 424 348
Baten
Lokale heffingen 6.378 6.858 6.224 6.499 6.499 6.499
Gemeentefonds 30.186 29.813 31.206 30.004 29.477 29.414
Dividend 0 11 11 11 11 11
Overige algemene dekkingsmiddelen 302 1 54 113 126 221
Subtotaal baten 36.867 36.683 37.495 36.628 36.114 36.145
Saldo 35.857 35.829 37.154 36.298 35.690 35.797

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Actuele begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025
Baten 106 0 0 0 15 15
Lasten 36 240 1.280 1.203 1.115 873

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Actuele begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025
Baten 0 0 0 0 0 0
Lasten 34 0 0 0 0 0

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Actuele begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025
Baten 6.743 8.215 1.116 714 592 514
Lasten 5.705 3.006 1.453 595 249 166