Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren.

Wat willen we bereiken?

D.9.01 De continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening borgen we mede vanuit de processen en ondersteuning bedrijfsvoering.

Deze doelstelling draagt bij aan het in het “programma op hooflijnen 2022-2026 Veere breed verbinden” opgenomen speerpunt rond dienstverlening.  

Wat gaan we hiervoor doen?

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025 Baten 2026 Lasten 2026 Baten
Interne controle tbv verbijzondere controle - Inhuur E Bestaand 37.000
Uitbouw informatiebeveiliging S Bestaand 90.000 90.000 90.000 90.000
Ict uitwijkvoorziening S Bestaand 45.000 45.000 45.000 45.000
Vergoedingen thuiswerkregeling S Nieuw 18.000 18.000 18.000 18.000
1,5 fte uitbreiding cluster Documentaire Informatie Voorziening S Nieuw 95.000 95.000 95.000 95.000
0,5 fte medewerker control S Nieuw 40.000 40.000 40.000
1 fte medewerker communicatie S Nieuw 100.000 100.000 80.000 80.000
Arbeidsmarkttoelagen, werving en talentontwikkeling S Nieuw 400.000 400.000 400.000 400.000
Inhuur jurist E Nieuw 31.000 31.000
Inhuur inkoopmedewerker E Nieuw 45.000

Investeringen

Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. termijn in jaren Totale lasten Totale baten
Bus chassis kiepend Bestaand 2023 46.519 7 6.994
Bus chassis kiepend veegvuil (2x) Bestaand 2023 136.890 7 20.582
Tractor New Holland Bestaand 2023 65.500 10 7.041
Vervangen schoonmaakrobot zwembad Bestaand 2023 9.200 4 2.369
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's Bestaand 2023 44.770 20 2.574
Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen voor mindervaliden Bestaand 2023 100.000 25 4.750
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's Bestaand 2024 18.973 20 1.091
Vervanging machines accommodatiebeheer conform machineplan Bestaand 2024 31.500 10 3.386
Vervanging aanhangwagen accommodatiebeheer Bestaand 2024 6.645 10 714
Vervanging aanhangwagen conform materieelplan Bestaand 2024 6.645 10 714
Vervanging vrachtwagen conform materieelplan Bestaand 2024 207.546 7 31.206
Vervanging personenauto conform materieelplan Bestaand 2024 39.500 7 5.939
Materieelplan: greenclipper E-maaier Bestaand 2023 33.405 10 3.591
Rior junijet Bestaand 2025 19.504 10 2.097
Materieelplan; 3x Ford transit Custom Bestaand 2025 139.557 7 20.983
Renault Zoe (electrisch) Bestaand 2025 31.128 7 4.236
New Holland TC 40 Bestaand 2025 51.143 10 5.498
Veegmachine Bestaand 2024 193.639 5 40.180
Schoonmaakrobot zwembad Bestaand 2025 9.200 5 1.909
Vervanging tractor en herderarm conform materieelplan Bestaand 2024 121.836 10 13.097
Waterwagen Nieuw 2023 25.000 20 1.438
Vervangen afzetcontainers vrachtauto Nieuw 2024 29.700 21 1.637
Herderarm: Heggenslagmaaier Nieuw 2024 17.209 7 2.587
Herderarm: Klepelmaaier Nieuw 2024 12.971 7 1.950
Opel corsa Nieuw 2026 31.128 7 4.680