Uitgaven

3,01%

€ 2.417

x € 1.000
3,01% Complete

Inkomsten

54,02%

€ 44.003

x € 1.000
54,02% Complete

Saldo

3780,59%

€ 41.586

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

3,01%

€ 2.417

x € 1.000
3,01% Complete

Inkomsten

54,02%

€ 44.003

x € 1.000
54,02% Complete

Saldo

3780,59%

€ 41.586

x € 1.000

Begroting

44.003 Inkomsten (x € 1.000)
2.417 Uitgaven (x € 1.000)
41.586 Saldo (x € 1.000)
  • Overzicht algemene dekkingsmiddelen
  • Onvoorzien en overige baten en lasten
  • Vennootschapsbelasting
  • Mutaties reserves

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Cijferoverzicht

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Rekening 2021 Act begr 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Lokale heffingen 762 318 351 356 351 351
Saldo financieringsfunctie 253 -8 -127 37 65 35
Overige algemene dekkingsmiddelen 31 26 47 64 73 84
Subtotaal lasten 1.046 337 271 457 490 470
Baten
Lokale heffingen 6.875 6.224 6.505 6.785 6.785 6.785
Gemeentefonds 31.412 33.730 34.765 35.293 35.862 33.540
Dividend 22 11 11 11 11 11
Overige algemene dekkingsmiddelen 231 2.889 309 296 302 297
Subtotaal baten 38.540 42.854 41.591 42.385 42.961 40.633
Saldo 37.493 42.517 41.320 41.928 42.470 40.163

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Actuele begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten 0 1 1 17 17 17
Lasten 169 231 973 946 781 355

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Actuele begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten 0 0 0 0 0 0
Lasten 2 0 0 0 0 0

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Actuele begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten 6.024 8.310 2.284 821 630 453
Lasten 7.278 8.218 1.046 625 492 191