Begroting 2020

Voor u ligt de programmabegroting 2020 van de gemeente Veere,

waarmee we

Verder bouwen aan een gezond Veere.

Het is in 2020 nodig om te bezuinigen maar dat geeft ook kansen om te investeren.

We ontvouwen in deze begroting een koers voor onze maatschappelijke voorzieningen. Deze heeft een groot draagvlak binnen de kernen en betekent een flinke financiële opgave. 

Dit college is trots op onze gemeente. De diversiteit van 13 kernen met elk hun eigen DNA is daarbij voor ons heel belangrijk.
Net als onze inwoners voelen we ons verantwoordelijk en hebben we zorg voor mens en omgeving.
We willen netjes met elkaar omgaan, ons unieke open landschap en mooie kust bewaren en ruimte bieden om fijn te wonen.
Maar we weten ook dat toeristen in onze gemeente belangrijk zijn.
We vinden dat we alleen vooruit kunnen komen door eerlijke en open communicatie, met het doel om te verbinden en samen te verbeteren.
Op die manier houden we een, in alle opzichten, een gezonde gemeente en we nodigen iedereen uit om daar een positieve bijdrage aan te leveren.