Financieel perspectief 2021-2024

De coronacrisis heeft op veel aspecten een flinke impact op Veere. Ook op het gebied van financiën zijn de gevolgen groot en zijn er veel onzekerheden. Denk aan tegenvallende inkomsten toeristenbelasting, parkeerbelastingen, en maatregelen in verband met de coronacrisis. Daarnaast zijn er hogere uitgaven in het Sociaal Domein. Zoals het er nu naar uitziet zal het tekort dit jaar en volgend jaar in totaal € 11,5 miljoen zijn.

We doen hiervoor een beroep op de algemene reserve. Dat kan maar één keer. Toch willen we blijven investeren in een aantrekkelijke gemeente met goede voorzieningen voor inwoners en toeristen, waarbij leefbaarheid en toerisme in balans zijn. Daarom gaan de tarieven in 2021 voor iedereen omhoog. We doen dat op een evenwichtige manier. Daarmee kunnen we het voorzieningenniveau en de omgeving waarin inwoners en toeristen verblijven op peil houden en verbeteren. De gemeentelijke lasten voor inwoners en toeristen blijven na de voorgestelde verhoging op een aanvaardbaar niveau. En houden we Veere financieel gezond.

 

Voor u ligt het Financieel Perspectief 2021-2024 van de gemeente Veere met op hoofdlijnen de kaders voor de begroting  en de speerpunten van ons Hoofdlijnenprogramma. Het vormt de basis voor de programmabegroting 2021-2024 die we in het najaar 2020 presenteren.