Uitgaven

4,6%

€ 3.387

x € 1.000
4,6% Complete

Inkomsten

49,03%

€ 36.130

x € 1.000
49,03% Complete

Saldo

0%

€ 32.742

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

4,6%

€ 3.387

x € 1.000
4,6% Complete

Inkomsten

49,03%

€ 36.130

x € 1.000
49,03% Complete

Saldo

0%

€ 32.742

x € 1.000

Begroting

36.130 Inkomsten (x € 1.000)
3.387 Uitgaven (x € 1.000)
32.742 Saldo (x € 1.000)
  • Overzicht algemene dekkingsmiddelen
  • Onvoorzien en overige baten en lasten
  • Vennootschapsbelasting
  • Mutaties reserves

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Cijferoverzicht

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Rekening 2019 Act begr 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Lokale heffingen 771 277 273 273 273 277
Saldo financieringsfunctie 63 -378 -69 -175 -203 -197
Overige algemene dekkingsmiddelen 28 27 26 26 26 26
Subtotaal lasten 862 -74 230 124 96 106
Baten
Lokale heffingen 6.444 5.707 6.102 6.377 6.377 6.377
Gemeentefonds 27.010 30.002 28.552 28.102 27.549 27.590
Dividend 20 11 11 11 11 11
Overige algemene dekkingsmiddelen 158 1 1 1 1 1
Subtotaal baten 33.632 35.721 34.665 34.490 33.938 33.978
Saldo 32.770 35.795 34.435 34.367 33.841 33.872

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Baten 295 107 0 0 0 15
Lasten 121 -61 1.055 1.184 1.171 1.764

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Baten 0 0 0 0 0 0
Lasten -49 34 0 0 0 0

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Baten 5.385 7.287 1.328 869 531 471
Lasten 3.200 2.924 1.966 1.138 405 348