Paragraaf bedrijfsvoering

D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening.

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal noodzakelijk.

Wat gaan we daar voor doen?

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2020 2021 2022 2023 1000
2x Opel Vivaro I 90 1 13 13 13
Aanhangwagen Rior unijet 1300 kg I 20 0 2 2 2
Ford Transit Connect I 38 1 5 5 5
Formatie : basis op orde S 40 40 40 40
Formatie: basis op orde E 85
Formatie: werkprogramma S 120 120 120 120
Tractor New Holland TC40 I 51 1 10 10 10
Volkswagen transporter I 61 1 9 9 9
Volkswagen transporter (laadkraan) I 61 1 9 9 9
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf iPads BOA's met squitmodule E 4
Uitrusting Toezichthouders - Electrische auto bestickeren en voorzien van blackbox E 2
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf electrische auto I 29 0 6 6 6
Uitrusting Toezichthouders - Exploitatielasten electrische auto S 4 4 4 4
Verhogen budget tbv aanschaf electrisch voertuig I 10 0 1 1 1
Auto onderhoud parkeerautomaten (tweedehands) I 15 0 3 3 3
Auto onderhoud automaten , exploitatielasten S 0 3 3 3
Auto t.b.v. onderhoud aan parkeerautomaten bestickeren en voorzien van blacbox E 2
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf Handy's I 20 0 4 4 4
Aanschaf machine t.b.v. chemievrij onkruidbeheer sportvelden I 25 0 3 3 3
Aanschaf schrobzuigmachine I 8 0 1 1 1
Beloningsbeleid S 85 85 85 85
Formatie gegevensbeheer verhogen van 0,8 naar 1 FTE S 14 14 14 14
Budget t.b.v. externe ondersteuning voor gebiedsontwikkelingen in voorbereiding in o.a. Aagtekerke en Serooskerke E 60
Verbeterplan Dienstverlening Frontoffice en bedrijven - 2 casus regisseurs S 116 152 152 152
Verbeterplan Dienstverlening Frontoffice en bedrijven - applicatiebeheer Squit S 24 24 24 24
Juridische kwaliteit - Extra inzet juristen i.v.m. veelprocedeerders S 54 54 54 54
BAG controles/verwerking (0,5 FTE) S 24 24 24 24
Ambtelijke capaciteit afdeling maatschappelijke ontwikkeling S 59 59 59 59
Informatiebeleid - Extra impuls gebruik kritische informatiesystemen E 30
Ambtelijke capaciteit afdeling ruimtelijke ontwikkeling S 135 180 180 180
Communicatie - training organisatie S 25 25 25 25
Handhaven vergunningenstelsel en registratieplicht (0,5 FTE) S 40 40 40 40
Formatie handhaving kamerverhuurbeleid registratie en vergunningen (0,5 FTE). S 27 27 27 27
Overheadvergoeding aan samenwerking belastingen verlagen naar 50% door ontvlechting Porthos S -95 -95 -95 -95
10% kostenstijging voor reeds bestaande exploitatiebudgetten door prijsontwikkeling materialen en inhuur S 145 145 145 145
10% kostenstijging voor reeds bestaande investeringen door prijsontwikkeling materialen en inhuur I 136 2 7 7 7
Kostenstijging door prijsontwikkeling brandstof S 25 25 25 25
25% stijging door o.a. belastingmaatregelen S 50 50 50 50
VW caddy I 23 0 3 3
2x Ford transit connect I 63 1 9
2x Renault Zoe I 56 1 8
4x Ford transit custom I 170 3 24
4x Opel Vivaro I 162 2 23
Toyota Hillux 4x4 I 47 1 7
Vervangen 2 kleine tractoren (Boomer) I 63 1 7
Walker maaimachine I 23 0 5
Aanschaf waterwagen Serooskerke I 285 4 45
Aanhangwagen I 7 0
Bus chassis kiepend I 42 1
Opel corsa electrisch I 29 0
Bus chassis kiepend veegvuil (2x) I 124 2
Tractor New Holland I 63 1
Schoonmaakrobot zwembad I 9 0