Uitgaven

2,67%

€ 1.832

x € 1.000
2,67% Complete

Inkomsten

51,72%

€ 35.543

x € 1.000
51,72% Complete

Saldo

37456036767,96%

€ 33.710

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

2,67%

€ 1.832

x € 1.000
2,67% Complete

Inkomsten

51,72%

€ 35.543

x € 1.000
51,72% Complete

Saldo

37456036767,96%

€ 33.710

x € 1.000

Begroting

35.543 Inkomsten (x € 1.000)
1.832 Uitgaven (x € 1.000)
33.710 Saldo (x € 1.000)
  • Overzicht algemene dekkingsmiddelen
  • Onvoorzien en overige baten en lasten
  • Vennootschapsbelasting
  • Mutaties reserves

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Cijferoverzicht

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Rekening 2018 Act begr 2019 Begroting 2020 Bergoting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Lokale heffingen 768 321 267 267 267 267
Saldo financieringsfunctie 82 -81 -137 -138 -113 -88
Overige algemene dekkingsmiddelen 25 27 27 27 27 27
Subtotaal lasten 875 267 156 155 181 205
Baten
Lokale heffingen 6.251 5.642 5.770 5.785 5.800 5.800
Gemeentefonds 24.673 26.465 27.572 27.959 28.089 28.316
Dividend 18 11 11 11 11 11
Overige algemene dekkingsmiddelen 158 1 1 1 1 1
Subtotaal baten 31.099 32.118 33.353 33.756 33.900 34.128
Saldo 30.224 31.851 33.197 33.601 33.720 33.922

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief
Baten 0 0 0 0 0 0
Lasten -62 -506 242 314 361 412

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief
Baten 0 0 0 0 0 0
Lasten 30 0 0 0 0 0

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief
Baten 7.129 7.879 2.048 831 718 508
Lasten 5.713 1.597 1.293 253 253 348