Paragraaf bedrijfsvoering

D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening.

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal noodzakelijk.

G

De interne bedrijfsvoering verliep in 2020 zodanig dat de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening (ook in de coronaperiode) was gewaarborgd.

Overzicht inhuur 2020

In het rekenkamerrapport 'Van flexibele schil naar basis op orde' uit november 2017 is de aanbeveling gedaan om twee maal per jaar een overzicht te verstrekken met informatie over de inhuur. Het presenteren van dit overzicht in de jaarstukken s één van de twee momenten waarop we deze informatie verstrekken. 

Gemeente Veere 2018 2019 2020 2021
Berekening Inhuur-% tov loonkosten  Realisatie Realisatie Realisatie Begroting
Loonkosten medewerkers in dienst              11.300             12.085             13.685             15.209
Inhuur        
- Vanuit P3              768           1.112           1.113              664
- Overige, afdelingen               916           1.092              655              890
- Overige, projecten                   499                   405                   244                      -  
Totale inhuur            2.183           2.609           2.012           1.554
Inhuur in % van de loonkosten  19,3% 21,6% 14,7% 10,2%

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget/ investering Realisatie Toelichting 1000
Aanshaf 3 bedrijfsbussen plus aanhangwagens I 151 155 Bussen en aanhangwagens aangeschaft. Investering gereed.
Aanhangwagen Rior unijet 1300 kg I 20 0 Bezuinigd bij financieel perspectief.
Ford Transit Connect I 48 33 Bus is aangeschaft. Restant budget in te zetten voor aanschaf laadpaal.
Formatie: basis op orde E 85 85 Inzet procesbegeleider.
Tractor New Holland TC40 I 51 0 Bezuinigd bij financieel perspectief.
Volkswagen transporter (laadkraan) I 61 0 Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering vindt plaats begin 2021.
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf iPads BOA's met squitmodule E 4 0 iPads niet aangeschaft in 2020. Budget valt vrij.
Uitrusting Toezichthouders - Electrische auto bestickeren en voorzien van blackbox E 2 2 Budget benut.
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf electrische auto I 29 28 Auto is aangeschaft.
Auto onderhoud parkeerautomaten (tweedehands) I 15 0 Bezuinigd bij financieel perspectief.
Auto t.b.v. onderhoud aan parkeerautomaten bestickeren en voorzien van blacbox E 2 0 Bezuinigd bij financieel perspectief.
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf Handy's I 20 4 Er zijn 10 nieuwe handy's aangeschaft. Restant is vrijgevallen. Onderuitputting kapitaallasten is ingezet voor licenties en onderhoud.
Aanschaf machine t.b.v. chemievrij onkruidbeheer sportvelden I 25 29 Machine is aangeschaft.
Aanschaf schrobzuigmachine I 8 0 Aanschaf vindt plaats in 2021.
Budget t.b.v. externe ondersteuning voor gebiedsontwikkelingen in voorbereiding in o.a. Aagtekerke en Serooskerke E 60 0 Budget niet ingezet. Gelden vallen vrij en worden ook niet onttrokken uit de reserve.
Informatiebeleid - Extra impuls gebruik kritische informatiesystemen E 30 30 Budget is ingezet in 2020.