Paragraaf bedrijfsvoering

D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening.

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal noodzakelijk.

G

De bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal verliep in 2019 zodanig dat de continuïteit en kwaliteit van de externe dienstverlening voldoende gewaarborgd was.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Overzicht inhuur 2019

Gemeente Veere 2017 2018 2019 2020
Berekening Inhuur-% tov loonkosten  Realisatie Realisatie Realisatie Begroting
Loonkosten medewerkers in dienst              10.360             11.300             12.085             13.767
Inhuur        
- Vanuit P3              804              768           1.112           1.520
- Overige, afdelingen            1.400              916           1.092              886
- Overige, projecten                   438                   499                   405                   122
Totale inhuur            2.642           2.183           2.609           2.528
Inhuur in % van de loonkosten  25,5% 19,3% 21,6% 18,4%
Bedragen x € 1.000        

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
Actualisatie beheerplan gebouwen E 30 17 Restant valt vrij in 2019.
Automatisering (opslag, wifi, hardware etc.) S 25 25 Budget gerealiseerd in 2019
Digitalisering subsidieprocedure E 75 0 Budget overboeken naar 2020
Fase 2 science in residence S 35 35 Budget gerealiseerd in 2019
Formatie : basis op orde S 442 442 Budget gerealiseerd in 2019
Formatie: basis op orde E 135 135 Budget gerealiseerd in 2019
Formatie: werkprogramma S 235 235 Budget gerealiseerd in 2019
Implementeren WNRA E 30 39 Budget gerealiseerd in 2019
Informatieveiligheid/privacy S 75 75 Budget gerealiseerd in 2019
Integriteit S 25 25 Budget gerealiseerd in 2019
Maaimachine (tbv voetbalvelden) I 31 28 Investering viel lager uit.
Onderzoek frontoffice E 40 14 Budget overboeken naar 2020.
Opleidingsbudget S 75 75 Budget gerealiseerd in 2019
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig