Kosten in balans

We willen Veere mooi en onze voorzieningen op peil houden, zodat de toeristen blijven komen. Dat kost geld.

Ongeveer de helft van al onze uitgaven besteden we aan voorzieningen waarvan eigen inwoners, maar ook onze toeristen genieten, ongeveer in even grote mate. Het is daarom redelijk de helft van de helft van al onze uitgaven door te berekenen aan de toeristen. Tot op heden is slechts een deel van deze uitgaven aan hen doorberekend.

Daarnaast wordt het draagvlak voor toerisme bij onze inwoners groter, wanneer duidelijk wordt dat onze maatschappelijke voorzieningen op peil blijven door onder andere het toerisme. Dit blijkt uit onderzoek naar de balans tussen leefbaarheid en toerisme.

 

Een kwart van de uitgaven van Veere, zo’n € 15 miljoen, is direct gekoppeld aan het toerisme. Voorgaande jaren inden we € 9 miljoen per jaar aan toeristenbelasting en parkeerbelastingen. Als we de resterende € 6 miljoen niet ontvangen van de verblijfs- en dagtoerist, dan gaat dit ten koste van de voorzieningen.