Paragraaf maatschappelijke voorzieningen

Wat willen we bereiken?

We willen in onze gemeente een maatschappelijk vastgoed portefeuille die aansluit bij de behoeften van de samenleving en - maatschappelijke functies, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Een andere doelstelling is om de maatschappelijke betrokkenheid en de participatiegraad van inwoners te versterken. Vanwege de huidige staat (levensduur en omvang) van ons maatschappelijk vastgoed zijn grote investeringen nodig. Hiermee bereiken we dat we toewerken naar voorzieningen die passen bij:

  • de behoefte van de kern (maatwerk per kern);
  • in en bij de omgeving (ruimtelijke kwaliteit);
  • de gemeentelijke begroting (balans tussen €’s en ambities om financieel gezond te blijven).

 

We verwijzen naar het financieel perspectief en voorbereiding op de begroting 2021.