Paragraaf duurzaamheid

D.11.01 In 2030 zijn de gemeentelijke gebouwen energieneutraal.

De komende jaren maken we alle gemeentelijk gebouwen (bijna) energieneutraal; de kosten dekken we uit bestaande (project)budgetten (Maatschappelijke Voorzieningen 2025, stelpost energiebesparing), besparing op energierekening, of door onder te brengen in postcoderoosprojecten (compensatie).

O

Vanaf januari 2020 tot heden is uitgevoerd:

- Certificaten postcoderoos aangeschaft voor zeven monumenten torens-molens
- Opdracht verstrekt voor monitoring energieverbruiken gebouwen 2020-2022
- Uitvoering – oplevering 2e fase zonnepanelen Gemeentehuis Domburg
- Inrichting Sunny Portal voor uitlezen opbrengst zonnepanelen
- Afronden onderzoek-rapportage verduurzaming De Spil en Stadhuis Veere
   De raad heeft besloten hier budget voor beschikbaar te stellen

 

D.11.02 We verbruiken minder energie dan in 2019 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid. We streven ernaar om in 2030 een volledig energie neutrale organisatie te zijn. In 2050 willen we een volledig energie neutrale gemeente zijn. We gebruiken hiervoor de landelijke klimaatmonitor.

G

Uit de data die landelijk beschikbaar wordt gesteld, voldoen we aan deze doelstelling

De evaluatie van het Duurzaamheidsplan loopt en daarnaast analyseert de HZ onze voortgang in de energietransitie. Als deze stukken gereed zijn organiseren we een bijeenkomst voor onze gemeenteraad (afhankelijk van de Coronamaatregelen).