Uitgaven

4,31%

€ -75

x € 1.000
4,31% Complete

Inkomsten

0,1%

€ -2

x € 1.000
0,1% Complete

Saldo

3,30337745895424E+16%

€ -77

x € 1.000

Overhead

Uitgaven

4,31%

€ -75

x € 1.000
4,31% Complete

Inkomsten

0,1%

€ -2

x € 1.000
0,1% Complete

Saldo

3,30337745895424E+16%

€ -77

x € 1.000

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2020 Begrotingswijziging 2e burap 2020 Begroting na wijziging 2e burap 2020
Baten 208 -2 206
Lasten 10.034 75 10.109