Uitgaven

0,95%

€ 17

x € 1.000
0,95% Complete

Inkomsten

1,38%

€ -24

x € 1.000
1,38% Complete

Saldo

3,22485042439782E+15%

€ -8

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

0,95%

€ 17

x € 1.000
0,95% Complete

Inkomsten

1,38%

€ -24

x € 1.000
1,38% Complete

Saldo

3,22485042439782E+15%

€ -8

x € 1.000

Programma inleiding

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid. Kernwoorden zijn:

  • Vitaliteit
  • innovatie
  • tekorten op de toeristische arbeidsmarkt
  • behoud van onze kernkwaliteiten.

Recreatie & toerisme, landbouw en het MKB zijn onze economische pijlers. De bestedingen van onze toeristen zorgen voor een relatief groot winkelbestand binnen onze gemeente. De balans tussen het toerisme en de leefbaarheid binnen de kernen staat onder druk. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. Structureel overleg tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners blijft van groot belang.

D.3.01 In 2020 werken we aan een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Veere. De groei van het toerisme legt ook een beslag op de leefbaarheid van de kernen. We evalueren het bestaande beleid en zetten dit af tegen de huidige ontwikkelingen.

G

In 2020 wordt de nieuwe Agenda Economie, Recreatie en Toerisme vastgesteld. Tevens is in 2020 het rapport Toerisme en Leefbaarheid vastgesteld. We werken integraal aan oplossingen voor diverse knelpunten. Zowel voor de korte termijn als de lange termijn.

D.3.02 We ondersteunen de kwalitatieve ontwikkeling van de toeristische sector en houden de reputatie van Veere als kwalitatieve toeristische bestemming op peil.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De kwaliteit van het toeristische product willen we samen met de sector op peil houden met innovatieve en duurzame projecten. 

G

Voorbeelden van dergelijke projecten die in 2020 zijn uitgevoerd zijn de workshops van the School of Life. Of het onderzoek dat per recreatieve bedrijfstak de kansen op het gebied van veerkracht, duurzaamheid en leefbaarheid in kaart heeft gebracht. VVV Zeeland heeft op 4 locaties onze gasten geïnspireerd om Veere te ontdekken en startte een herstelcampagne tijdens de coronacrisis.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2020 Begrotingswijziging 2e burap 2020 Begroting na wijziging 2e burap 2020
Baten 9.518 -24 9.494
Lasten 2.229 -17 2.213