Uitgaven

0,73%

€ 13

x € 1.000
0,73% Complete

Inkomsten

0,25%

€ 4

x € 1.000
0,25% Complete

Saldo

7,32640245815706E+15%

€ 17

x € 1.000

1. Veiligheid

Uitgaven

0,73%

€ 13

x € 1.000
0,73% Complete

Inkomsten

0,25%

€ 4

x € 1.000
0,25% Complete

Saldo

7,32640245815706E+15%

€ 17

x € 1.000

D.1.01 We zijn goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis.

We hebben een actueel Regionaal Crisisplan. We benoemden medewerkers die bij een ramp of crisis een rol hebben. In een inrichtingsplan is beschreven hoe we van een normale situatie omschakelen naar een crisissituatie en welke faciliteiten we nodig hebben. Medewerkers met een rol bij een ramp of crisis oefenen en trainen jaarlijks. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct bereikbaar en inzetbaar zijn.

We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijke meldkamer.

G

Gelet op de Corona-crisis informeren wij u in de volgende rapportage over dit onderwerp.

Sinds maart 2020 verkeren we in een GRIP 4 situatie vanwege Covid-19. Veere draagt actief bij aan de sectie Bevolkingszorg voor de bestrijding van deze crisis.  Alle geplande fysieke trainingen en opleidingen zijn afgelast. Eind dit jaar is er nog wel een trainingssessie crisisbeheersing voor het nieuwe college.

Ook bij de Veiligheidsregio zijn, gezien de Covid-19 crisis, geplande trainingen, opleidingen, onderzoeken en beleidsstukken vertraagd of uitgesteld.

D.1.02 Veere blijft in 2020 een veilige gemeente en scoort op de AD Misdaadmeter een 7 of lager.

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel en veiligheidsgehalte van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast het veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk te houden. De AD Misdaadmeter geeft een objectief totaalbeeld van de veiligheid in een gemeente. In 2017 scoorden we 5,72 en het jaar daarop 7,37. De AD Misdaadmeter komt jaarlijks in het 4e kwartaal uit.

G

Gelet op de Corona-crisis informeren wij u in de volgende rapportage over dit onderwerp.

De Misdaadmeter 2019 is niet gepubliceerd, waardoor een actueel beeld ontbreekt. Voor 2021 zoeken we naar een nieuwe betrouwbare bron. Het veiligheidsgevoel geeft mogelijk een ander beeld, gelet op de uitbraak van Covid-19 en de getroffen (nood)maatregelen. In het 1e kwartaal zagen we dat vanwege de maatregelen de klassieke criminaliteit (inbraken, fietsendiefstallen) terugliep.  In de zomer namen deze aantallen weer toe.

Politie en boa capaciteit werd voornamelijk ingezet voor handhaving van coronamaatregelen.

D.1.03 De leefomgeving van de gemeente is schoon, veilig, gezond en mooi.

We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, toezicht en handhaving en het stellen van regels.

G

Tijdens surveillance houden de boa's toezicht in alle kernen en het buitengebied. Alles wat er niet hoort wordt gecontroleerd en zo nodig wordt er opgetreden. Andere toezichthouders vervullen tijdens hun werk een oog- en oorfunctie.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2020 Begrotingswijziging 2e burap 2020 Begroting na wijziging 2e burap 2020
Baten 86 4 90
Lasten 2.760 -13 2.747